نویسنده = مزروعی، مریم
تعداد مقالات: 1
1. ملاک های بازدارنده خبر در مطبوعات ایران

دوره 6، شماره 2(پیاپی 13)، تابستان 1390، صفحه 15-139

محمد سلطانی فر؛ مریم مزروعی