نویسنده = احمدی مرویلی، لیلا
تعداد مقالات: 1
1. مدل مفهومی استفاده از فضای اینترنت توسط مخاطبان

دوره 6، شماره 2(پیاپی 13)، تابستان 1390، صفحه 201-223

شهناز هاشمی؛ فیروز دیندار فرکوش؛ لیلا احمدی مرویلی