نویسنده = رونقی نوتاش، مهناز
تعداد مقالات: 1
1. از رئالیسم تا مدرنیسم ، انبوه انسان تنها در رمان های معاصر فارسی با تکیه بر ارتباطات انسانی

دوره 6، شماره 1(پیاپی 12)، بهار 1390، صفحه 127-140

مهناز رونقی نوتاش؛ علی اکبر فرهنگی