نویسنده = سقایی، عباس
تعداد مقالات: 1
1. پیش بینی فروش فیلم های سینمایی در ایران با استفاده از شبکه های عصبی و مقایسه آن با روش های آماری

دوره 5، شماره 4(پیاپی 11)، زمستان 1389، صفحه 25-49

عباس طلوعی اشلقی؛ عباس سقایی؛ سارا خورسندی کریمی