نویسنده = نزاکتی، فرزانه
تعداد مقالات: 1
1. نقش وبلاگنویسی در توسعۀ فرهنگی ایران

دوره 5، شماره 4(پیاپی 11)، زمستان 1389، صفحه 69-91

مهدی منتظرقائم؛ فرزانه نزاکتی