نویسنده = تلخابی علیشاه، علیرضا
تعداد مقالات: 2
1. مدیریت امنیت مجازی خدمات بانکی اینترنتی و تاثیر آن بر جذب مشتریان بانک تجارت

دوره 11، شماره 2(پیاپی34,35)، زمستان 1395، صفحه 39-48

علیرضا تلخابی علیشاه؛ حمید رضا حسینی دانا؛ داود شعبانی صابر


2. بررسی عوامل موثر بر کارآفرینی مدیران روابط عمومی سازمان های شهر تهران

دوره 9، شماره 1(پیاپی 24)، بهار 1393، صفحه 11-34

افشین محمدی؛ علیرضا تلخابی علیشاه؛ کبری لشکری