نویسنده = حاجی مینه، رحمت
تعداد مقالات: 1
1. رویکردی انتقادی به پدیده تروریسم: نظریه سنتی و انتقادی

دوره 9، شماره 1(پیاپی 24)، بهار 1393، صفحه 121-133

کیهان برزگر؛ رحمت حاجی مینه