نویسنده = تاجیک، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مقایسه ای کارکردهای ارتباطی و اقتصادی شبکه های اجتماعی فیس بوک و کلوب

دوره 9، شماره 2(پیاپی 25)، تابستان 1393، صفحه 63-74

سارا محمدپور؛ فاطمه تاجیک