نویسنده = احمدنژاد اتو، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی میزان اعتماد شهروندان کرمانی به اخبار شبکۀ یک تلویزیون و بی بی سی فارسی

دوره 9، شماره 2(پیاپی 25)، تابستان 1393، صفحه 75-90

سمیه سادات مهدوی؛ فاطمه احمدنژاد اتو