نویسنده = روحانی، مهدی
تعداد مقالات: 2
1. پدیده‌های جدید فضای مجازی در ایران از دیدگاه کارشناسان ارتباطات

دوره 9، شماره 3(پیاپی 26)، پاییز 1393، صفحه 53-68

مریم درستانی؛ مهدی روحانی


2. علل بی ثباتی سیاسی در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس از منظر جامعه شناختی

دوره 9، شماره 2(پیاپی 25)، تابستان 1393، صفحه 125-138

مهدی روحانی؛ مریم درستانی