نویسنده = ایرانشاهی، اعظم
تعداد مقالات: 1
1. چالش‌های تعامل اجتماعی زنان ایرانی در فضای مجازی (از دید زنان فعال در فضای مجازی)

دوره 5، شماره 1 (پیاپی 8)، بهار 1389، صفحه 95-118

امیرمسعود امیر مظاهری؛ اعظم ایرانشاهی