نویسنده = جامع، رقیه
تعداد مقالات: 1
1. چالش های رسانه‌های سنتی و دیجیتال در حوزۀ دین

دوره 5، شماره 1 (پیاپی 8)، بهار 1389، صفحه 163-188

ماندانا صنیعی؛ رقیه جامع