نویسنده = سلطانی، علی
تعداد مقالات: 1
1. فرهنگ بومی در شبکه استانی سیمای مرکز کرمان

دوره 10، شماره 2(پیاپی 29)، تابستان 1394، صفحه 53-62

روح‌الله احمدزاده کرمانی؛ علی سلطانی