نویسنده = هاشمی‌پور، سعیده سادات
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش برنامه‌های آموزشی و سریال‌های شبکه 5 تلویزیون در آموزش مهارت‌های شهروندی

دوره 10، شماره 2(پیاپی 29)، تابستان 1394، صفحه 89-98

عبدالرضا شاه‌محمدی؛ سعیده سادات هاشمی‌پور