نویسنده = علیزاده، ابوالفضل
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر ویژگی‌های روان‌شناختی در شکل‌گیری استرس تکنولوژی مورد مطالعه: کاربران گوشی‌های هوشمند

دوره 10، شماره 1(پیاپی 28)، بهار 1394، صفحه 9-26

حامد دهقانان؛ محمد مهدی احمدی؛ ابوالفضل علیزاده