نویسنده = ذهابی، شایسته
تعداد مقالات: 2
2. عوامل موثر بر حضور زنان تهرانی در شبکه‌های اجتماعی مجازی

دوره 9، شماره 3(پیاپی 26)، پاییز 1393، صفحه 119-126

لیلا نیرومند؛ شایسته ذهابی