نویسنده = رستگاری، بنت الهدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی میزان اعتماد کاربران ایرانی شبکه‌ی اجتماعی LinkedInبه حفظ حریم شخصی

دوره 10، شماره 1(پیاپی 28)، بهار 1394، صفحه 79-94

افسانه مظفری؛ بنت الهدی رستگاری