نویسنده = گوهری، حمیده
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شیوه‌های بازنمایی قومیت‌های ایرانی در شبکه‌های اجتماعی مجازی

دوره 9، شماره 4(پیاپی 27)، زمستان 1393، صفحه 89-106

حمیده گوهری؛ بهاره بخشی؛ سید حمید رضوی