نویسنده = سلطانی، جلیل
تعداد مقالات: 1
1. عوامل مؤثر بر گرایش ساکنین شهر شهریار به تماشای برنامه‌های ماهواره‌ای

دوره 9، شماره 3(پیاپی 26)، پاییز 1393، صفحه 153-164

بهاره نصیری؛ جلیل سلطانی