نویسنده = جعفری، محمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی روزنامه‌نگاران بخش حوادث و اجتماعی شهر تهران

دوره 9، شماره 3(پیاپی 26)، پاییز 1393، صفحه 97-110

آنی میرزاخانیان؛ محمد جعفری