نویسنده = مهدوی، سمیه سادات
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تطبیقی میزان اعتماد شهروندان کرمانی به اخبار شبکۀ یک تلویزیون و بی بی سی فارسی

دوره 9، شماره 2(پیاپی 25)، تابستان 1393، صفحه 75-90

سمیه سادات مهدوی؛ فاطمه احمدنژاد اتو


2. عوامل مؤثّر بر اعتماد شهروندان کرمانی به اخبار شبکۀ یک تلویزیون

دوره 7، شماره 3(پیاپی 18)، پاییز 1391، صفحه 185-202

نوروز هاشم زهی؛ سمیه سادات مهدوی