نویسنده = عقیلی، سید وحید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش برنامه‌های شبکه‌های ماهواره‌ای پیرامون انجام جراحی زیبایی آقایان

دوره 10، شماره 3(پیاپی30)، پاییز 1394، صفحه 41-50

سیده رها میرحسینی؛ بهروز کاوه ای؛ سید وحید عقیلی