نویسنده = دادگران، سید محمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر نقش فرهنگی سینمای ایران بر پایبندی ارزش‌های اخلاقی جوانان (مطالعه موردی: تهران منطقه 5)

دوره 10، شماره 3(پیاپی30)، پاییز 1394، صفحه 7-20

سید محمد دادگران؛ مهسا زندی؛ مریم امیری