نویسنده = برجعلی زاده، محمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش ساختار ‌‌سازمانی بر کمیت و کیفیت اخبار تلویزیون در اتاق خبر از دیدگاه کارشناسان واحد مرکزی خبر سازمان صدا و سیما

دوره 10، شماره 3(پیاپی30)، پاییز 1394، صفحه 71-84

محمد برجعلی زاده؛ نادر صادقی لواسانی نیا؛ سارا محمدپور