نویسنده = سلطانی فر، محمد
تعداد مقالات: 1
1. فرابرد انتقال اطلاعات در شهر هوشمند

دوره 10، شماره 4(پیاپی31)، زمستان 1394، صفحه 19-30

سینا تفنگ‌چی؛ محمد سلطانی فر؛ نسیم مجیدی قهرودی