نویسنده = فربودنیا، بابک
تعداد مقالات: 1
1. نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی به عنوان یک رسانه در ایجاد ارزش ویژه برند

دوره 11، شماره 2(پیاپی34,35)، زمستان 1395، صفحه 7-19

بابک فربودنیا؛ علی اکبر فرهنگی؛ محمد سلطانی فر