نویسنده = مروتی شریف آبادی، علی
تعداد مقالات: 1
1. تبلیغات بر بدنه محصولات، رسانه ای همگرا

دوره 13، شماره 2(پیاپی41)، تابستان 1397، صفحه 115-128

ماریه قزل سفلی؛ علی مروتی شریف آبادی