نویسنده = خواجه نوری، نسترن
تعداد مقالات: 1
1. نقش سامانه ارتباطی 137 در افزایش رضایت‌مندی شهروندان تهرانی نسبت به عملکرد شهرداری تهران

دوره 11، شماره 2(پیاپی34,35)، زمستان 1395، صفحه 65-76

نسترن خواجه نوری؛ حامد اسلامی راد