نویسنده = بیابانی، غلامحسین
تعداد مقالات: 3
1. نقش مهارت‌های انسانی مدیران بر عملکرد کارکنان فوریت‌های پزشکی

دوره 13، شماره 2(پیاپی41)، تابستان 1397، صفحه 41-49

غلامحسین بیابانی؛ مریم همتی


2. بررسی واکاوی مسئولیت‌های اجتماعی رسانه

دوره 12، شماره 2(پیاپی38)، پاییز 1396، صفحه 55-66

غلامحسین بیابانی


3. بررسی و واکاوی مسئولیت های اجتماعی رسانه

دوره 12، شماره 2(پیاپی38)، پاییز 1396، صفحه 55-66

غلامحسین بیابانی