نویسنده = خرازی، رها
تعداد مقالات: 1
1. مدیریت رسانه در رادیو؛ معنای رادیو برای رادیویی‏ها

دوره 10، شماره 4(پیاپی31)، زمستان 1394، صفحه 31-43

معصومه اسماعیل‌نژاد؛ عبداله گیویان؛ رها خرازی