نویسنده = ابراهیمی، مژده
تعداد مقالات: 1
1. نقش تلگرام در شکل‌گیری روابط اجتماعی نوجوانان دبیرستانی منطقه 1 و 18 تهران

دوره 11، شماره 1(پیاپی32,33)، تابستان 1395، صفحه 7-16

مژده ابراهیمی؛ نسیم مجیدی قهرودی؛ علی جعفری