نویسنده = متانی، مهرداد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی وضعیت کارکردهای مطبوعات در گسترش فرهنگ پاسخ‌گویی عمومی

دوره 11، شماره 2(پیاپی34,35)، زمستان 1395، صفحه 77-90

مهرداد متانی