نویسنده = ابوحمزه، احمد
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر فیلم‌های آموزشی بر تغییر نگرش دانش‌آموزان دختر مقطع دبیرستان دماوند نسبت به سوء مصرف مواد مخدر

دوره 12، شماره 1(پیاپی36,37)، پاییز 1396، صفحه 51-63

مریم طاهریان؛ محمدرضا رسولی؛ احمد ابوحمزه