نویسنده = معدنی پور، حسین
تعداد مقالات: 1
1. اثر توسعه سیستم عامل بر گسترش استفاده از برنامه‌های کاربردی تلفن همراه هوشمند

دوره 11، شماره 2(پیاپی34,35)، زمستان 1395، صفحه 49-64

حسین معدنی پور؛ احمد اصلی زاده