نویسنده = مهرگان، علی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش برنامه‌های تلویزیونی بر توسعه سلامت جامعه

دوره 11، شماره 2(پیاپی34,35)، زمستان 1395، صفحه 91-106

افسانه مظفری؛ علی مهرگان