نویسنده = غیاثی، هادی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل بازنمایی فرهنگ اقتصادی در سینمای ایران؛ مورد مطالعه: پرفروش ترین فیلم های سال های 86 تا 96

دوره 13، شماره 1(پیاپی40)، بهار 1397، صفحه 87-116

هادی غیاثی؛ محمدرضا برزویی؛ سجاد رجبی