نویسنده = رضوی، سید علی محمد
تعداد مقالات: 1
1. مهارت های شناختی تفکر انتقادی در کاربران شبکه های اجتماعی (مورد مطالعه شبکه اجتماعی تلگرام)

دوره 13، شماره 1(پیاپی40)، بهار 1397، صفحه 67-85

سیدنصرت اله نعمتی فر؛ سید علی محمد رضوی