نویسنده = ساکی، امیر
تعداد مقالات: 2
2. بررسی و شناخت عوامل موثر بر تولید برنامه های خلاق در رادیو خراسان شمالی(شبکه اترک)

دوره 13، شماره 4(پیاپی43)، زمستان 1397، صفحه 110-120

مرتضی قنبرآبادی؛ امیر ساکی؛ اشرف راد