نویسنده = جعفری، علی
تعداد مقالات: 5
3. نقش فناوری های نوین ارتباطی بر درگیرشدگی مدنی شهروندان شهر اردبیل

دوره 13، شماره 2(پیاپی41)، تابستان 1397، صفحه 103-113

سید رحیم سعیدی؛ علی جعفری


4. نقش تلگرام در شکل‌گیری روابط اجتماعی نوجوانان دبیرستانی منطقه 1 و 18 تهران

دوره 11، شماره 1(پیاپی32,33)، تابستان 1395، صفحه 7-16

مژده ابراهیمی؛ نسیم مجیدی قهرودی؛ علی جعفری


5. نقش اینترنت در توسعه سیاسی

دوره 7، شماره 4(پیاپی 19)، زمستان 1391، صفحه 9-17

سید وحید عقیلی؛ علی جعفری