نویسنده = اردشیر زابلی زاده
تعداد مقالات: 2
1. نحوۀ برجسته‌سازی مهمترین مسائل اجتماعی جامعۀ ایران در اخبار سیمای جمهوری اسلامی ایران (مطالعۀ موردی: بخش خبری 30 :20)

دوره 15، شماره 1(پیاپی48)، بهار 1399، صفحه 63-86

اردشیر زابلی زاده؛ جواد صادقی؛ مهرداد حاجیوند دستگردی


2. راهکارهای افزایش سواد رسانه ای و اطلاعاتی معلمان

دوره 14، شماره 3(پیاپی46)، پاییز 1398، صفحه 7-22

جهاندار امیری؛ اردشیر زابلی زاده؛ سجاد کرمی نومیوندی