نویسنده = بهاره نصیری
عوامل مؤثر بر گرایش ساکنین شهر شهریار به تماشای برنامه‌های ماهواره‌ای

دوره 9، شماره 3(پیاپی 26)، آبان 1393، صفحه 153-164

بهاره نصیری؛ جلیل سلطانی


صورت بندی نظری فمینیسم درمطالعات رسانه ای ( باارائه مدل)

دوره 8، شماره 4(پیاپی 23)، دی 1392، صفحه 97-106

آمنه بختیاری؛ بهاره نصیری؛ محمدرضا حقیقی


سیمای زنان در رسانه های کشور ترکیه

دوره 8، شماره 1(پیاپی 20)، اردیبهشت 1392، صفحه 51-60

بهاره نصیری؛ فاطمه بدوی؛ سید مسعود رجبی


اهمیت آموزش سواد رسانه ای در قرن بیست و یکم

دوره 7، شماره 3(پیاپی 18)، مهر 1391، صفحه 157-166

بهاره نصیری؛ بهاره بخشی؛ سید محمود هاشمی