نویسنده = اسماعیل کاوسی
هوش فرهنگی کارکنان و نقش آن در توسعه فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه

دوره 9، شماره 3(پیاپی 26)، آبان 1393، صفحه 139-152

اسماعیل کاوسی؛ سید محمود هاشمی


نقش مؤلفه های فرهنگی دراستقرار مدیریت دانایی در دانشگاه آزاد اسلامی 1

دوره 9، شماره 1(پیاپی 24)، اردیبهشت 1393، صفحه 175-186

اسماعیل کاوسی؛ سید محمود هاشمی


رابطه بین ارزشهای دینی و توسعه روابط عمومی در سازمان های هزاره سوم

دوره 8، شماره 4(پیاپی 23)، دی 1392، صفحه 123-135

سید محمود هاشمی؛ اسماعیل کاوسی؛ محسن نایبی


رابطه بین میزان هوش فرهنگی مدیران استانی و توسعه مشارکت کارکنان در مراکز شهرستانی (مورد مطالعه: موسسه فرهنگی خبرگزاری فارس)

دوره 7، شماره 4(پیاپی 19)، بهمن 1391، صفحه 129-139

سید علی رحمانزاده؛ اسماعیل کاوسی؛ حسن کربلایی حاجی اوغلی


بررسی نقش رسانه ملی در کنترل بحران آب تهران در سال 1380

دوره 7، شماره 2(پیاپی 17)، تیر 1391، صفحه 125-140

اسماعیل کاوسی؛ مینو حیدری روچی


رابطه فناوری های نوین اطلاعاتی و توسعه مدیریت منابع انسانی الکترونیکی

دوره 6، شماره 4(پیاپی 15)، دی 1390، صفحه 133-148

اسماعیل کاوسی؛ سید محمود هاشمی


ارزیابی نقش رسانه ملی درتحقق مهندسیِ فرهنگ سازمانی

دوره 6، شماره 2(پیاپی 13)، تیر 1390، صفحه 93-113

اسماعیل کاوسی؛ سید محمود هاشمی