نویسنده = هما درودی
بررسی نقش تلویزیون در تحکیم ارزش‌های ادبیات کودکان و نوجوانان

دوره 10، شماره 2(پیاپی 29)، مرداد 1394، صفحه 37-52

هما درودی؛ نادیا رمضانی


عملیات روانی و رسانه‌ها

دوره 5، شماره 1 (پیاپی 8)، اردیبهشت 1389، صفحه 189-206

هما درودی