نویسنده = سید وحید عقیلی
بررسی دیپلماسی کره جنوبی در استقبال مردم ایران از فرهنگ و کالای این کشور

دوره 8، شماره 2(پیاپی 21)، مرداد 1392، صفحه 161-179

سید وحید عقیلی؛ علیرضا قرائتی


نقش اینترنت در توسعه سیاسی

دوره 7، شماره 4(پیاپی 19)، بهمن 1391، صفحه 9-17

سید وحید عقیلی؛ علی جعفری


روش شناسی دانش ارتباطات؛ درآمدی بر روش شناسی اسلامی

دوره 6، شماره 2(پیاپی 13)، تیر 1390، صفحه 9-25

سید وحید عقیلی؛ عبدالحسین خسروپناه؛ امین طیب طاهر


ارتباط از نگاه مولوی – خودشناسی حلقه گمشده ارتباطات

دوره 6، شماره 1(پیاپی 12)، فروردین 1390، صفحه 9-26

زینب محمودیان؛ علی اکبر فرهنگی؛ سید وحید عقیلی