نویسنده = فیروز دیندار فرکوش
استراتژی‌های مدیریت دانش در صنعت نشر

دوره 10، شماره 1(پیاپی 28)، اردیبهشت 1394، صفحه 45-52

سید عبدالله سجادی جاغرق؛ فیروز دیندار فرکوش؛ مصطفی رضایی


بررسی میزان تاثیر استرس و فشارهای روانی بر عملکرد خبرنگاران شهر تهران در 5 خبرگزاری (دانا پرس، موج، خبرآنلاین، مهر و آنا)

دوره 9، شماره 4(پیاپی 27)، بهمن 1393، صفحه 77-88

سید عبدالله سجادی جاغرق؛ فیروز دیندار فرکوش؛ چکاوک ابراهیمی


بررسی میزان رضامندی مخاطبان از عملکرد روزنامه های ایران و همشهری

دوره 9، شماره 2(پیاپی 25)، مرداد 1393، صفحه 9-18

فیروز دیندار فرکوش


عملکرد روزنامه های ایران و همشهری از دیدگاه مخاطبان

دوره 9، شماره 1(پیاپی 24)، اردیبهشت 1393، صفحه 109-120

فیروز دیندار فرکوش


بررسی رابطه استفاده از اخبار ساعت 21 شبکه یک سیما و مشارکت سیاسی (موردمطالعه دانشجویان دانشگاه تهران شرق)

دوره 8، شماره 1(پیاپی 20)، اردیبهشت 1392، صفحه 111-139

فیروز دیندار فرکوش؛ سید وحید جهانبازی گوجانی؛ طیبه جهانبازی گوجانی؛ روح الله احمدزاده کرمانی؛ نادر صادقی لواسانی؛ حسن نظری گلدرق


شفافیت اطلاعاتی، کارویژة اصلی رسانه های جمعی در برابرافکارعمومی (باتاکیدبرهدفمندی یارانه ها)

دوره 7، شماره 2(پیاپی 17)، تیر 1391، صفحه 73-86

فیروز دیندار فرکوش؛ روح الله احمد زاده کرمانی؛ هومن الوندی


مدل مفهومی استفاده از فضای اینترنت توسط مخاطبان

دوره 6، شماره 2(پیاپی 13)، تیر 1390، صفحه 201-223

شهناز هاشمی؛ فیروز دیندار فرکوش؛ لیلا احمدی مرویلی


بررسی تأثیر تبلیغات تجاری شبکه های ماهواره ای فارسی زبان بر نگرش مخاطبین و اقدام آنها به خرید

دوره 6، شماره 1(پیاپی 12)، فروردین 1390، صفحه 211-226

فیروز دیندار فرکوش؛ آرزو حیدربیگی


بررسی وضعیت و کارکرد خبرگزاری های ایران

دوره 5، شماره 4(پیاپی 11)، دی 1389، صفحه 51-67

فیروز دیندار فرکوش؛ فرنوش صمیمی