نویسنده = محمد سلطانی فر
بررسی نقش شبکه‌های اجتماعی موبایلی بر صنعت روزنامه‌نگاری

دوره 16، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 67-86

10.30495/mediastudies.2022.43189.1439

حنانه زینلی؛ محمد سلطانی فر؛ افسانه مظفری


بررسی تاثیر تکنولوژی‌های جدید ارتباطی بر مخاطبان نمونه موردی: (شبکه‌های اجتماعی فیس‌بوک و توییتر)

دوره 10، شماره 1(پیاپی 28)، اردیبهشت 1394، صفحه 25-36

محمد سلطانی فر؛ جهانگیر بخشی؛ علیرضا حسنی خلیلی


بررسی مشکلات، موانع و راهکارهایی در جهت ایجاد و بهبود روابط عمومی الکترونیک

دوره 9، شماره 1(پیاپی 24)، اردیبهشت 1393، صفحه 187-208

محمد رضا حقیقی؛ محمد سلطانی فر


طراحی مدل ارزشیابی عملکرد روابط عمومی موسسات اقتصادی – تجاری

دوره 7، شماره 4(پیاپی 19)، بهمن 1391، صفحه 19-27

محمد سلطانی فر؛ احمد یحیایی ایله ای


بررسی شیوه های تبلیغات سیاسی در فضای مجازی از نظر دانشجویان ارتباطات

دوره 7، شماره 1(پیاپی 16)، فروردین 1391، صفحه 23-36

محمد سلطانی فر؛ افسانه مظفری؛ شهناز هاشمی؛ سمانه هداوندخانی


حق مولف در دنیای الکترونیک

دوره 6، شماره 4(پیاپی 15)، دی 1390، صفحه 41-62

محمد سلطانی فر؛ فرحناز مصطفوی


ملاک های بازدارنده خبر در مطبوعات ایران

دوره 6، شماره 2(پیاپی 13)، تیر 1390، صفحه 15-139

محمد سلطانی فر؛ مریم مزروعی


چگونگی تاثیرگذاری برنامه های رسانه ای، برمیزان نوسازی شهری ( از دیدگاه شهرندان تهرانی )

دوره 5، شماره 4(پیاپی 11)، دی 1389، صفحه 133-153

محمد سلطانی فر؛ افسانه مظفری؛ نصیبه رستگارپور