نویسنده = افسانه مظفری
بازنمایی هویت ایرانی در سریال پرمخاطب هزاردستان با رویکرد تحلیل نشانه شناختی

دوره 16، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 35-46

10.30495/mediastudies.2022.52829.1296

سیدرضا هاشمی زاده منشادی؛ افسانه مظفری؛ علی دلاور


تأثیر شبکه‌های اجتماعی در مهارت‌های کارآفرینی و توسعه ملی (مطالعه موردی: مدیران استارت آپ‌های ایرانی)

دوره 16، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 83-96

الهام اعتمادی نسب؛ افسانه مظفری؛ علی اکبر فرهنگی


بررسی ابعاد بروز و ظهور پلتفرم کلاب هاوس در ایران

دوره 15، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 7-18

محمدحسن خلعتبری؛ افسانه مظفری


شناسایی عوامل مؤثر بر دیپلماسی فرهنگی در سینمای ایران

دوره 14، شماره 3، آذر 1398، صفحه 57-76

حبیب شیخی؛ محمد سلطانی فر؛ افسانه مظفری


مدیریت جریان سازی خبری در روابط عمومی سازمان های دولتی

دوره 14، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 23-37

افشین محمدی؛ افسانه مظفری؛ زهرا خرازی آذر


الگوی موجود و مطلوب ساختار تشکیلاتی روابط عمومی دانشگاههای دولتی (بررسی دیدگاه مدیران روابط عمومی)

دوره 13، شماره 3(پیاپی42)، آذر 1397، صفحه 11-122

مهدخت بروجردی علوی؛ لیلا زرین کفش؛ افسانه مظفری


گفتمان پسا استعماری در ادبیات جهان (تحلیل گفتمان رمان ریشه‌ها)

دوره 12، شماره 2(پیاپی38)، آذر 1396، صفحه 19-36

افسانه مظفری؛ مونا اسدیان؛ فرزانه شریفی


گفتمان پسا استعماری در ادبیات جهان(تحلیل گفتمان رمان ریشه ها)

دوره 12، شماره 2(پیاپی38)، آذر 1396، صفحه 19-33

افسانه مظفری؛ مونا اسدیان؛ فرزانه شریفی


بررسی نقش برنامه‌های تلویزیونی بر توسعه سلامت جامعه

دوره 11، شماره 2(پیاپی34,35)، اسفند 1395، صفحه 91-106

افسانه مظفری؛ علی مهرگان