نویسنده = علی اکبر فرهنگی
اینستاگرام در تجربه زیسته کاربرانش

دوره 16، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 21-34

10.30495/mediastudies.2022.53554.1306

بهزاد کریمی؛ علی دلاور؛ علی اکبر فرهنگی


تأثیر شبکه‌های اجتماعی در مهارت‌های کارآفرینی و توسعه ملی (مطالعه موردی: مدیران استارت آپ‌های ایرانی)

دوره 16، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 83-96

الهام اعتمادی نسب؛ افسانه مظفری؛ علی اکبر فرهنگی


نقش برنامه‌های سیمای جمهوری اسلامی ایران در کاهش فقر انسانی

دوره 15، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 93-111

میثم سام بند؛ علی اکبر فرهنگی؛ جمشید صالحی صدقیانی؛ محمدرضا قائدی


شناسایی نقش پیشرفت فناوری‌های حوزه رسانه در اقتصاد

دوره 15، شماره 3، آبان 1399، صفحه 51-62

مرتضی کارآموزیان؛ علی اکبر فرهنگی؛ حسین اسلامی


طراحی مدل تقاضای شبکه های اجتماعی در ارتباطات میان فردی کاربران ایرانی

دوره 14، شماره 3، آذر 1398، صفحه 24-40

احمد قیومی؛ علی اکبر فرهنگی؛ حمیدرضا حسینی دانا


نوآوری در برندسازی روزنامه‌ها و ارزش‌آفرینی مطلوب در کشور

دوره 13، شماره 4(پیاپی43)، اسفند 1397، صفحه 7-18

حسن کربلایی حاجی اوغلی؛ علی اکبر فرهنگی؛ محمد سلطانی فر؛ علی دلاور؛ علی گرانمایه پور


الگوی نظارت شرعی بر تبلیغات رسانه ها

دوره 13، شماره 4(پیاپی43)، اسفند 1397، صفحه 91-108

رضا راضی؛ افسانه مظفری؛ علی اکبر فرهنگی


تحلیل گفتمان انتقادی فیلم مرد پولادین با تکیه بر مباحث متافیزیکی پاردایم ترنس مدرنیسم

دوره 13، شماره 1(پیاپی40)، خرداد 1397، صفحه 133-149

مهدی یعقوبی؛ علی اکبر فرهنگی؛ سید جمال الدین طبیبی


نقش رسانۀ ملی در تغییر فرهنگ کارآفرینی در ایران امروز

دوره 12، شماره 1(پیاپی36,37)، آذر 1396، صفحه 7-20

علی اصغر رحمتی؛ علی اکبر فرهنگی


نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی به عنوان یک رسانه در ایجاد ارزش ویژه برند

دوره 11، شماره 2(پیاپی34,35)، اسفند 1395، صفحه 7-19

بابک فربودنیا؛ علی اکبر فرهنگی؛ محمد سلطانی فر


طراحی مدل شایستگی مدیریت رسانه‌ای

دوره 10، شماره 3(پیاپی30)، آذر 1394، صفحه 21-29

زیبا امیرخانی؛ علی اکبر فرهنگی؛ افسانه مظفری


بررسی میزان و علل بهره مندی مخاطبان قائم شهری از تلویزیون های ماهواره ای

دوره 9، شماره 2(پیاپی 25)، مرداد 1393، صفحه 111-123

مهرداد متانی؛ علی اکبر فرهنگی


دیپلماسی دیجیتال و روابط میان دولت ها در جوامع معاصر

دوره 9، شماره 1(پیاپی 24)، اردیبهشت 1393، صفحه 89-99

علی اکبر فرهنگی؛ علیرضا قرائتی؛ حسن کربلایی حاجی اوغلی


مدیریت نهادی سازی از طریق تلویزیون

دوره 8، شماره 4(پیاپی 23)، دی 1392، صفحه 137-152

رضا نجف بیگی؛ آرین قلی پور؛ علی اکبر فرهنگی؛ جاوید ایمانی


سنجش مدیریت ارتباط با مشتری مبتنی بر رویکرد ارتباطی در بین مشترکان نشریه های تخصصی غیر دولتی شهر تهران

دوره 8، شماره 3(پیاپی 22)، آبان 1392، صفحه 39-54

علی اکبر فرهنگی؛ طهمورث حسنقلی پور؛ بهارک ناطقی پور


لزوم ایجاد نظام اخلاق حرفه ای در تبلیغات بازرگانی

دوره 7، شماره 1(پیاپی 16)، فروردین 1391، صفحه 9-22

علی اکبر فرهنگی؛ بیتا شاه منصوری


ارتباط از نگاه مولوی – خودشناسی حلقه گمشده ارتباطات

دوره 6، شماره 1(پیاپی 12)، فروردین 1390، صفحه 9-26

زینب محمودیان؛ علی اکبر فرهنگی؛ سید وحید عقیلی


از رئالیسم تا مدرنیسم ، انبوه انسان تنها در رمان های معاصر فارسی با تکیه بر ارتباطات انسانی

دوره 6، شماره 1(پیاپی 12)، فروردین 1390، صفحه 127-140

مهناز رونقی نوتاش؛ علی اکبر فرهنگی