نویسنده = شهناز هاشمی
روش‌های شناسایی اخبار جعلی: مطالعه مروری سیستماتیک

دوره 17، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 81-97

10.30495/mediastudies.2022.64136.1422

کریم شعبانی؛ علی گرانمایه پور؛ شهناز هاشمی


تاثیرات و پیامدهای منفی شبکه‌های اجتماعی (فیس بوک، توییتر،لاین، وایبر) بر هویت اجتماعی کاربران

دوره 10، شماره 3(پیاپی30)، آذر 1394، صفحه 31-39

شیرزاد بخشی تلیابی؛ شهناز هاشمی؛ محمد سلطانی فر