نویسنده = نسیم مجیدی قهرودی
نقش تلگرام در شکل‌گیری روابط اجتماعی نوجوانان دبیرستانی منطقه 1 و 18 تهران

دوره 11، شماره 1(پیاپی32,33)، شهریور 1395، صفحه 7-16

مژده ابراهیمی؛ نسیم مجیدی قهرودی؛ علی جعفری


فرابرد انتقال اطلاعات در شهر هوشمند

دوره 10، شماره 4(پیاپی31)، دی 1394، صفحه 19-30

سینا تفنگ‌چی؛ محمد سلطانی فر؛ نسیم مجیدی قهرودی